REACTIE OP PERSOONLIJKE UITNODIGING AAN SANDER DEKKER

De St. Maartenschool heeft een persoonlijke uitnodiging verstuurd aan Staatssecretaris Sander Dekker in de hoop dat hij alsnog een bezoek komt brengen aan de school en niet alleen de papieren dossiers bekijkt. In reactie hierop heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het volgende laten weten:

Tijdens het overleg met de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dekker toegezegd zijn medewerkers naar Nijmegen te sturen om te horen wat er precies speelt rond de St. Maartenschool. Dat bezoek heeft op 21 december plaatsgevonden. Medewerkers van het ministerie hebben gesproken met het samenwerkingsverband en de bestuurder van de school.

Sinds dat overleg is het ministerie in contact gebleven met betrokken partijen. Op korte termijn zal een vervolgoverleg met het samenwerkingsverband plaatsvinden. Daarnaast wordt gezocht naar een datum voor een overleg met het bestuur en de directie van de St. Maartenschool.

We betreuren de onrust die onder ouders en leerlingen is ontstaan over de aangekondigde bezuinigingen.

De medewerkers van het ministerie blijven de komende tijd in gesprek met het bestuur en het samenwerkingsverband om de veranderingen zo goed mogelijk door te voeren en het onderwijs zo min mogelijk te raken. Maar uiteindelijk is het aan het samenwerkingsverband en het bestuur om hier samen uit te komen.