DOMINIQUE VAN DER ELST, PAUL VAN MEENEN EN RENE PETERS BRENGEN BEZOEK AAN MAARTENSCHOOL

René Peters, Kandidaat Tweede Kamerlid namens het CDA, komt volgende week donderdag 9 februari voor een werkbezoek op de St. Maartenschool. René Peters zal rondgeleid worden langs de klassen en spreken met ouders, leerlingen en medewerkers over de gevolgen van de wet op passend onderwijs voor de St. Maartenschool. https://www.cda.nl/rene-peters/

Dominique van der Elst, programmamanager Passend Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, komt donderdagochtend 16 februari onze school bezoeken. Ouders, leerlingen, medewerkers en Dominique van der Elst gaan in gesprek over de gevolgen van Passend Onderwijs als dit op de huidige manier wordt doorgevoerd.

Maandag 20 februari brengt Tweede Kamerlid voor D66 Paul van Meenen een bezoek aan onze school. Paul van Meenen heeft Passend Onderwijs & Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Onderwijs en Wetenschap in zijn portefeuille. Ook met hem zullen we van gedachte wisselen over de grote zorgen die er zijn bij leerlingen, ouders en medewerkers als de invoering van Passend Onderwijs doorgaat op de huidige weg. https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/meenen-ph-van-d66