,

EMILE ROEMER BRENGT BEZOEK AAN MAARTENSCHOOL

SP-fractieleider Emile Roemer komt vrijdag 20 januari een kijkje nemen op de St. Maartenschool in Nijmegen. De St. Maartenschool heeft Kamerleden van allerlei partijen uitgenodigd om persoonlijk de nijpende situatie onder de loep te komen nemen. Emile Roemer hapte als eerste toe. (Bron: Gelderlander)

REACTIE OP PERSOONLIJKE UITNODIGING AAN SANDER DEKKER

De St. Maartenschool heeft een persoonlijke uitnodiging verstuurd aan Staatssecretaris Sander Dekker in de hoop dat hij alsnog een bezoek komt brengen aan de school en niet alleen de papieren dossiers bekijkt. In reactie hierop heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het volgende laten weten:

Tijdens het overleg met de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dekker toegezegd zijn medewerkers naar Nijmegen te sturen om te horen wat er precies speelt rond de St. Maartenschool. Dat bezoek heeft op 21 december plaatsgevonden. Medewerkers van het ministerie hebben gesproken met het samenwerkingsverband en de bestuurder van de school.

Sinds dat overleg is het ministerie in contact gebleven met betrokken partijen. Op korte termijn zal een vervolgoverleg met het samenwerkingsverband plaatsvinden. Daarnaast wordt gezocht naar een datum voor een overleg met het bestuur en de directie van de St. Maartenschool.

We betreuren de onrust die onder ouders en leerlingen is ontstaan over de aangekondigde bezuinigingen.

De medewerkers van het ministerie blijven de komende tijd in gesprek met het bestuur en het samenwerkingsverband om de veranderingen zo goed mogelijk door te voeren en het onderwijs zo min mogelijk te raken. Maar uiteindelijk is het aan het samenwerkingsverband en het bestuur om hier samen uit te komen.

CARLIJN VERKUIJLEN FLUIT € 130,15 BIJ ELKAAR

Carlijn Verkuijlen, grote zus van Cas die op de Maartenschool zit, heeft op eigen initiatief een geldinzameling gehouden met haar dwarsfluit. Ze kreeg vandaag even vrij van haar school om het geld te overhandigen aan Gillis Geschiere, directeur van de Maartenschool en Björn Tannemaat van de Vrienden van de Maartenschool. Hopelijk gaan meer broertjes en zusjes helpen geld bijeen te brengen.

STATIEGELDFLESSEN ACTIE: € 1120,50

Vandaag hebben alle leerlingen en medewerkers van de Maartenschool statiegeldflessen ingeleverd. Dankzij een groot aantal vrijwilligers en de hulp van de Albert Heijn Daalseweg in Nijmegen zijn ruim 3000 flessen verwerkt en vele enveloppen met een bijdrage met een prachtig resultaat van € 1120,50. Hartelijk dank aan een ieder die hier aan bijgedragen heeft!

STATIEGELDFLESSEN INZAMELACTIE

Op dinsdag 10 januari wordt een grote inzameling gehouden van statiegeldflessen. De leerlingen en medewerkers zijn gevraagd in de kerstvakantie bij familie en vrienden zoveel mogelijk flessen in te zamelen. Wilt u ook flessen inleveren? U kunt ze op dinsdag 10 januari op school inleveren of zelf even bij de lokale supermarkt brengen en het bedragen doneren !

SINT MAARTENSCHOOL BIJ HART VAN NEDERLAND

Vanmorgen is SBS6 op de St. Maartenschool geweest voor opnames voor @hartvannederland. Rutger Huijgen uit Groen 6 is gefilmd en zijn vader is geïnterviewd over de gevolgen van Passend Onderwijs en de bezuinigingen voor leerlingen op onze school. Vanavond om 18.00 uur in de vroege editie en waarschijnlijk ook om 22.30 uur in de late editie op TV.