MAARTENSCHALLENGE

 

De St. Maartenschool in Ubbergen, een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen in Ubbergen, moet bezuinigen. En niet een beetje ook. Door de invoering van passend onderwijs komt er jaarlijks maar liefst € 1,8 miljoen minder beschikbaar voor het bieden van de juiste combinatie van zorg en onderwijs voor de leerlingen. De Stichting Vrienden van de Maartenschool ziet daar als een berg tegenop en verzet zich hier tegen, onder andere door het organiseren van de MaartensChallenge op zaterdag 21 april 2018.

Inmiddels is bekend geworden dat dankzij de steun van een anonieme geldschieter de St. Maartenschool langer de tijd krijgt om structurele oplossingen te realiseren. Uiteraard zeer positief nieuws en tegelijkertijd zijn er vele projecten die door de bezuinigingen in het gedrang blijven komen. Naast het project Zorg in de klas, zijn er projecten zoals Therapeutisch paardrijden en Verpleegpost de Pleister. Het geld wat met de MaartensChallenge opgehaald wordt, zal gebruikt worden om ook deze onderdelen van de zorg op school te kunnen waarborgen.

 

EXTERNE PARTIJ FINANCIERT ZORG OP MAARTENSCHOOL

De afgelopen week is de St. Maartenschool zeer positief in het nieuws gekomen. Onder andere de Gelderlander publiceerde een bericht wat de directie op de website heeft geplaatst over het vinden van een externe partij die voor het komende jaar de zorg financiert. Hiermee krijgt de school langer de tijd om een structurele oplossing te vinden.