STATIEGELDFLESSEN ACTIE: € 1120,50

Vandaag hebben alle leerlingen en medewerkers van de Maartenschool statiegeldflessen ingeleverd. Dankzij een groot aantal vrijwilligers en de hulp van de Albert Heijn Daalseweg in Nijmegen zijn ruim 3000 flessen verwerkt en vele enveloppen met een bijdrage met een prachtig resultaat van € 1120,50. Hartelijk dank aan een ieder die hier aan bijgedragen heeft!

STATIEGELDFLESSEN INZAMELACTIE

Op dinsdag 10 januari wordt een grote inzameling gehouden van statiegeldflessen. De leerlingen en medewerkers zijn gevraagd in de kerstvakantie bij familie en vrienden zoveel mogelijk flessen in te zamelen. Wilt u ook flessen inleveren? U kunt ze op dinsdag 10 januari op school inleveren of zelf even bij de lokale supermarkt brengen en het bedragen doneren !